Search

Kids 0001 Set

Post by
File|Kids 0001 Set
Source|VAN-ARC
Hổ trợ|Sketchup | 3ds Max | Vray | Enscape

012 – Cây thuộc họ Liễu Populus canadensis VrScenes

Post by
File|012 - Cây thuộc họ Liễu Populus canadensis VrScenes
Source|VAN-ARC
Hổ trợ|Sketchup | 3ds Max | Vray

Gởi đến mọi người file thư viện cây Vray Scenes. Chỉ việc kéo thả vào file và dùng Vray render.
File Sketchup được tạo sẳn dùng Vray để render. Muốn dùng 3ds Max thì kéo file vrscenes vào file Max và render bằng Vray là được nha.

Các bạn có thể dùng phần mềm Conneter để quản lý file thư viện mô hình thêm hiệu quả. Phần mềm hoàn toàn free/
Có thể tải phần mềm tại trang chủ tại đây .

011 – Cây Thông Metasequoia Glyptostroboides VrScenes

Post by
File|011 - Cây Thông Metasequoia Glyptostroboides VrScenes
Source|VAN-ARC
Hổ trợ|Sketchup | 3ds Max | Vray

Gởi đến mọi người file thư viện cây Vray Scenes. Chỉ việc kéo thả vào file và dùng Vray render.
File Sketchup được tạo sẳn dùng Vray để render. Muốn dùng 3ds Max thì kéo file vrscenes vào file Max và render bằng Vray là được nha.

Các bạn có thể dùng phần mềm Conneter để quản lý file thư viện mô hình thêm hiệu quả. Phần mềm hoàn toàn free/
Có thể tải phần mềm tại trang chủ tại đây .

010 – Cây Tú Cầu Có Chùy Koelreuteria Paniculata VrScenes

Post by
File|010 - Cây Tú Cầu Có Chùy Koelreuteria Paniculata VrScenes
Source|VAN-ARC
Hổ trợ|Sketchup | 3ds Max | Vray

Gởi đến mọi người file thư viện cây Vray Scenes. Chỉ việc kéo thả vào file và dùng Vray render.
File Sketchup được tạo sẳn dùng Vray để render. Muốn dùng 3ds Max thì kéo file vrscenes vào file Max và render bằng Vray là được nha.

Các bạn có thể dùng phần mềm Conneter để quản lý file thư viện mô hình thêm hiệu quả. Phần mềm hoàn toàn free/
Có thể tải phần mềm tại trang chủ tại đây .

009 – Cây Tiêu Huyền Platanus Acerifolia Willd VrScenes

Post by
File|009 - Cây Tiêu Huyền Platanus Acerifolia Willd VrScenes
Source|VAN-ARC
Hổ trợ|Sketchup | 3ds Max | Vray

Gởi đến mọi người file thư viện cây Vray Scenes. Chỉ việc kéo thả vào file và dùng Vray render.
File Sketchup được tạo sẳn dùng Vray để render. Muốn dùng 3ds Max thì kéo file vrscenes vào file Max và render bằng Vray là được nha.

Các bạn có thể dùng phần mềm Conneter để quản lý file thư viện mô hình thêm hiệu quả. Phần mềm hoàn toàn free/
Có thể tải phần mềm tại trang chủ tại đây .

Back to Top